Công ty TNHH MTV Điện Lực Đồng Nai []
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI Công ty Điện lực Đồng Nai là Công ty nhà nước được Thủ tướng Chính phủ Việt Nam quyết định là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, tại Quyết định số 1309/QĐ-TTg ngày 10-10-2006. -Tên gọi đầy đủ: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Đồng Nai. -Tên viết tắt tiếng Việt: Công ty Điện lực Đồng Nai -Tên giao dịch quốc tế: DONG NAI POWER COMPANY LIMITED. -Tên viết tắt tiếng Anh: DNPC -Địa chỉ: 01 Nguyễn Ái Quốc – Tân Hiệp – Biên Hòa – Đồng Nai. - Điện thoại: 0612.210.233 – 0612.220.000 - Fax: 0613.890.810 - Website: http://www.pcdongnai.vn - Email:

Tháng 6/2010, Công ty Điện lực Đồng Nai trực thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Nam.

· Ngành nghề kinh doanh:

-Sản xuất, kinh doanh điện năng;

-Đại lý các dịch vụ viễn thông công cộng;

-Xây dựng, cải tạo và quản lý vận hành lưới điện có cấp điện áp đến 110kV; xây lắp cải tạo công trình viễn thông;

-Thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện có điện áp 110kV;

-Tư vấn đầu tư xây dựng các công trình lưới điện có điện áp đến 110kV, công trình viễn thông và công nghệ thông tin, công trình công nghiệp và dân dụng, bao gồm: lập dự án đầu tư, quản lý dự án đầu tư, khảo sát xây dựng, thiết kế, thẩm định dự án, giám sát thi công;

-Gia công, chế tạo phụ tùng, phụ kiện, thiết bị lưới điện, thiết bị viễn thông; sửa chữa, đại tu thiết bị điện, thiết bị viễn thông;

-Xuất nhập khẩu, kinh doanh vật tư, thiết bị lưới điện, thiết bị viễn thông;

-Kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng;

-Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực về quản lý vận hành, sửa chữa lưới điện, thiết bị viễn thông;

-Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của Nhà nước.

* Tầm nhìn: Cùng góp sức xây dựng ngành Điện lực Việt Nam trở thành một tập đoàn kinh tế hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng tại Việt Nam và khu vực, đóng vai trò chủ đạo trong nhiệm vụ đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

* Sứ mệnh: Đáp ứng đầy đủ nhu cầu về điện của khách hàng với chất lượng và dịch vụ ngày càng tốt hơn.

* Phương châm hoạt động: “Đảm bảo cung cấp điện chất lượng, ổn định, liên tục cho khách hàng”,

NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai (PCĐN) tiền thân là Sở Quản lý và phân phân phối Điện Đồng Nai.

Sau ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng (30/4/1975), ngành điện được tiếp nhận từ cơ sở vật chất nghèo nàn, đội ngũ cán bộ công nhân viên chỉ có 104 người, trong đó có 1 kỹ sư và 6 trung cấp điện, quản lý 66,168 km đường dây 15kV với tổng công suất là 78.389,5 kVA. Sản lượng điện thương phẩm là 135,8 triệu kWh, chủ yếu phục vụ cho khu công nghiệp Biên Hòa, khu quân sự Long Bình và phục vụ sinh hoạt của nhân dân nội ô Biên Hòa, thị trấn Long Khánh - Định Quán.

Khi tiếp nhận, tổ chức lúc bấy giờ là Khu khai thác Điện nước Biên Hòa, những hoạt động của ngành điện vô cùng khó khăn, phức tạp, các trạm phát điện Diesel độc lập hoạt động trong tình trạng thiếu dầu, các linh kiện thiết bị, phụ tùng hư hỏng không có để thay thế, lưới điện chưa hình thành, nhiều vùng không có điện, hoạt động sản xuất, phân phối điện còn manh mún, chắp vá, đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật còn thiếu.

Để tạo sự hòa hợp, phát huy sức mạnh của cả hai đội ngũ cán bộ mới và cũ nhằm đảm bảo sản xuất và phân phối điện năng ổn định phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng của Tỉnh lúc bấy giờ, một lực lượng cán bộ từ miền Bắc đã được chi viện công tác, từ đó Sở Quản lý và phân phối điện Đồng Nai được hình thành.

Qua hơn 30 năm hình thành và phát triển, ngành điện lực Đồng Nai đã được tổ chức sắp xếp lại cho phù hợp với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn lịch sử và mang nhiều tên gọi khác nhau như: Sở Quản lý và phân phối điện, Sở Điện lực, Điện lực Đồng Nai trực thuộc Công ty Điện lực 2, Công ty Điện lực Đồng Nai trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (nay là Tập đoàn Điện lực Việt Nam), Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai (2006); tháng 6/2010, PCĐN trực thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Nam.

QUY MÔ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

Với vai trò là một ngành phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong những năm qua Công ty đã không ngừng phấn đấu, phát huy nội lực, tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng điện cho phát triển kinh tế và phục vụ đời sống, sinh hoạt của nhân dân trong Tỉnh. Quy mô hoạt động của Công ty ngày càng được phát triển và mở rộng.

- Đường dây và trạm biến áp 110kV: Năm 2001 chỉ có 05 TBA 110kV với tổng dung lượng 268.000 kVA và 64,8 km đường dây 110 kV. Đến năm 2010 có 20 TBA 110 kV với tổng dung lượng 1.272 kVA và 395,295 km đường dây 110 kV.

- Trạm phân phối: Hiện Công ty đang quản lý và vận hành 8.481 trạm 15/0,4kV và 22/0,4kV với tổng công suất là 2.644.783 kVA.

- Đường dây trung và hạ thế: Công ty đang quản lý và vận hành 4.083,538 km đường dây trung thế và 4.734,819 km đường dây hạ thế.

- Sản lượng điện thương phẩm: Trong nhiều năm liền đều đạt và vượt kế hoạch giao. Năm 1999 thực hiện 1,2 tỷ kWh, năm 2010 thực hiện 6,275 tỷ kWh.

ĐIỆN THƯƠNG PHẨM (Đơn vị Tr.kWh)

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

KH

TH

KH

TH

KH

TH

KH

TH

KH

TH

KH

TH

KH

TH

KH

TH

KH

TH

KH

TH

1,355

1,401

1,655

1,691

1,955

1,982

2,400

2,449

2,930

3,033

3,613

3,606

4,200

4,213

4,830

4,831

5,155

5,292

6,151

6,275

- Tỷ lệ điện tổn thất: năm 1999 thực hiện 5,11%, năm 2010 thực hiện 3,06%.

- Tỷ lệ hộ có điện trên toàn tỉnh: Đến nay, 100% các xã, phường, thị trấn của Tỉnh đã có lưới điện quốc gia. Năm 1999 tỷ lệ số hộ có điện đạt 75,70%, trong đó tỷ lệ hộ nông thôn có điện là 46,65%. Đến năm 2010, số hộ có điện đạt 99,06%, trong đó tỷ lệ hộ nông thôn có điện là 98,64%.

- Công tác tiết kiệm điện: Công ty triển khai thực hiện tốt Chỉ thị tiết kiệm điện của Thủ tướng Chính phủ. Kết quả, năm 2007 thực hiện tiết kiệm điện đạt 50,4 triệu kWh đạt 221,5%, năm 2008 là 103,7 triệu kWh đạt 135,8%, năm 2009 là 57,628 triệu kWh; năm 2010 là 60,728 triệu kWh.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC TIẾT KIỆM ĐIỆN

1. Chương trình quảng bá đèn Compact tiết kiệm điện:

a/ Kết quả quảng bá đèn Compact:

Năm

Số lượng bán

2006

60.000

2008

104.438

2009

67.121

2010

32.007

Tổng cộng

261.

b/ Kết quả tiết kiệm được từ việc sử dụng đèn Compact:

Năm

2006

2007

2008

2009

2010

Cộng

Kết quả tiết kiệm được từ việc sử dụng đèn Compact thay thế đèn tròn (Kwh)

2.360.800

2.564.000

2.918.802

8.027.064

9.571.615

25.442.281

2. Chương trình quảng bá máy nước nóng sử dụng bằng năng lượng mặt trời:

a/ Kết quả thực hiện từ năm 2008 - 2010:

Năm

Số lượng bán

2008

300

2009

150

2010

500

Tổng cộng

950

b/ Kết quả tiết kiệm điện so với sử dụng máy nước nóng bằng năng lượng mặt trời:

Năm

2008

2009

2010

Cộng

Kết quả tiết kiệm được từ việc sử dụng máy nước nóng bằng năng lượng mặt trời (kWh)

766.500

1.660.750

3.193.750

5.261.000

3. Kết quả tiết kiệm điện từ năm 2006 - 2010

Nội dung thực hiện tiết kiệm điện

Năm thực hiện (kWh)

Cộng

2006

2007

2008

2009

2010

HCSN

557.116

4.448.852

4.175.489

-

188.454

9.369.911

CSCC

627.675

5.924.324

2.840.046

6.891.438

6.558.089

22.841.572

ASSH

2.360.800

7.203.600

3.685.302

9.687.814

12.765.365

35.702.881

CNXD

4.108.000

37.572.839

93.031.347

41.283.519

41.216.671

217.212.376

Tổng Cộng

7.653.591

55.149.615

103.732.184

57.862.771

60.728.579

285.126.740

- Công tác kinh doanh viễn thông: Được triển khai hoạt động vào cuối năm 2005. Đến nay toàn Công ty đã phát triển được 129.098 thuê bao các loại.

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

* Chăm lo đời sống tinh thần cho CBCNV

Bên cạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống tinh thần của CB.CNVC thường xuyên được quan tâm. Hàng năm Công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ và tham quan điều dưỡng, giao lưu văn hoá cho CBCNV.

Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV

Tham gia Hội thi nấu ăn

* Hoạt động văn hóa – thể thao

Hàng năm Công ty đều tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, nhằm tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh và nâng cao tình đoàn kết, gắn bócho CBCNV trong toàn Công ty. Nhiều năm liền Công ty được ngành Thể dục, thể thao Tỉnh đánh giá là đơn vị có phong trào thể thao tốt.

Hội diễn văn nghệ toàn Công ty.

* Hoạt động xã hội từ thiện

Tiếp nối truyền thống tốt đẹp “Lá lành đùm lá rách, thương người như thể thương thân” của dân tộc Việt Nam, với tinh thần tương thân tương ái, hàng năm, tập thể CBCNV Công ty đã có những hoạt động thiết thực như: chăm sóc thương binh và gia đình liệt sỹ, người có công với Cách mạng, nhận chăm sóc và phụng dưỡng 03 Mẹ Việt Nam Anh Hùng; ủng hộ quỹ “Xóa đói giảm nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa” và “Tương trợ xã hội”, giúp đỡ hội người mù, trẻ em nghèo vùng sâu vùng xa, đồng bào bị thiên tai lũ lụt,…

Đến nay, CBCNV toàn Công ty đã đóng góp xây dựng 30 nhà tình nghĩa, tình thương.

CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

- Huân chương Lao động hạng Ba (năm 1987).

- Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 1997).

- Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2003).

- Đảng bộ Công ty nhiều năm liền (1999 – 2010) được công nhận là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; Công đoàn và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty nhiều năm liền là đơn vị vững mạnh.


Số lượt đọc: 8127
Đánh giá:
Đánh dấu tin này:
In tin này: