Tin tức Điện lực Đồng Nai

Vào lúc 17h00 ngày 12/01/2015, Hội đồng nghiệm thu Công ty đã tổ chức nghiệm thu đóng điện thành công và đưa vào sử dụng công trình Trạm biến áp (TBA) 110kV An Phước và đường dây đấu nối.
Nhằm bảo vệ môi trường, hằng năm Công ty thu gom một số lượng lớn các chất thải nguy hại về kho để xử lý theo quy định. Năm 2014, Công ty đã thu gom 4,5 tấn chất thải nguy hại từ các phòng, ban, đơn vị chuyển về như: bóng đèn sợi đốt, pin, giẻ lau, bao tay nhiễm dầu, bóng đèn huỳnh quang, hộp điện kế các loại, hộp mực in,… Các chất thải nguy hại trên sau khi chuyển về kho Công ty đã được dán nhãn, lưu trữ.
(PCĐN) - Trong năm 2014, toàn tỉnh đã tiết kiệm được hơn 253 triệu kWh điện năng. Trong đó, gần 800 doanh nghiệp có mức tiêu thụ điện lớn (hơn 50.000kWh/tháng) trên địa bàn tỉnh đã chấp thuận tiết kiệm điện (TKĐ) 2% so với nhu cầu bình thường; 7 sở, ngành trong tỉnh ký kết quy chế phối hợp TKĐ với ngành điện lực; toàn tỉnh đã xây dựng được 70 “Thôn, ấp tiết kiệm điện” với gần 22.000 hộ gia đình tham gia.
(PCĐN) - Năm 2014, tình trạng ăn cắp điện ở Đồng Nai diễn biến phức tạp. Chính vì vậy, năm 2015, người dân tố cáo hành vi ăn cắp điện sẽ được PC Đồng Nai khen thưởng với số tiền từ 1 đến 2 triệu đồng, đồng thời cam kết bảo mật danh tính cho người tố cáo tiêu cực.
Sáng 06/01/2015, Hội nghị tổng kết công tác Văn phòng - Lao động tiền lương Tổng Công ty Điện lực Miền Nam (EVN SPC) đã được tổ chức tại Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.